Huisregels

Er zijn door de apotheek huisregels opgesteld, omdat er in de apotheek altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn. Met deze huisregels wil de apotheek ongelukken, incidenten en verwarring voorkomen en hebben als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige
omgeving te creëren en te behouden.
Bij overtreding van de huisregels kan u de toegang tot de apotheek (tijdelijk) worden ontzegd.

Normen en waarden

- Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. Hiermee bedoelen wij onder andere:
- Laat een ander in zijn waarde, ook al verschilt men van mening.
- Geef elkaar de ruimte voor een privé gesprek.
- Blijf van andermans eigendommen af.
- Beschadig niets en niemand.

Bellen

Mobiel bellen is alleen toegestaan als het betrekking heeft op uw medicatie.

Aanstootgevend gedrag

De apotheek behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen, te verzoeken het pand te verlaten. Agressie, geweld en intimidatie wordt in de apotheek niet geaccepteerd. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

Onder invloed

Het gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en drugs in de apotheek is niet toegestaan. Wapenbezit is verboden.

Diefstal en vandalisme

Bij diefstal en vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de kosten verhaald op de pleger. De apotheek is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.

Minder valide

In de apotheek is het een goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.

Parkeren

Parkeer uw fiets of auto zodanig dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Roken

Roken is niet toegestaan. Dit geldt ook voor de e-sigaret.

Honden

Uit hygiënisch oogpunt en mogelijke allergie klachten van andere apotheekbezoekers zijn honden niet toegestaan in de apotheek. Hulphonden vormen een uitzondering en mogen uiteraard wel mee naar binnen.

Filmen, fotografie

Medewerkers van de apotheek en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt ook zijn/haar toestemming te geven. Ook het maken van geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is niet toegestaan.

Legitimatie

De medewerksters kunnen u mogelijk om uw legitimatie vragen bij het afhalen van medicijnen.